Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Phan Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986997299
  • Email:
   phanha.1985hs@gmail.com
 • Dương Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0912565545
  • Email:
    binhttpc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Sơn Giang - Hương Sơn - Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

   Nơi ở hiện nay: Khối 4 - TT Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh

   Năm vào ngành: 05/09/2002

    

 • Phạm Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
    Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986272309
  • Email:
    hongtham0973@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh

   Nơi ở hiện nay: Thôn 6 - Sơn Diệm - Hương Sơn - Hà Tĩnh

   Năm vào ngành: 05/09/1994

    

 • Uông Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0917333087
  • Email:
   uongdiu.mba@gmail.com