Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • SKKN GD KNS-skkn-gd-kns-10215764.html
  | 214 lượt tải | 1 file đính kèm
  ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉĐẶT VẤN ĐỀ:Giáo dục “Kỹ năng sống” cho trẻ là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại . Giáo dục cho trẻ những kỹ năng mang tính cá nhân và xã hội nhằm giúp trẻ có thể ...
 • CV viết SKKN 1013-2014-cv-viet-skkn-1013-2014-10215703.html
  | 209 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 84/PGD-ĐT Hương sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2013 V/v hướng dẫn công tác NCKH, ...
 • SKKN tham mưu XD CSVC-skkn-tham-muu-xd-csvc-9871100.html
  | 223 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đề tài Một số giải pháp tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trong trường Mầm Non.A.Đặt vấn đềI. Cơ sở khoa học: Giáo dục Mầm Non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân, là nền móng cho sự ...
 • SKKN Bồi dưỡng ĐNGV-skkn-boi-duong-dngv-9871097.html
  | 191 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với toán trong trường mầm nonA. Đặt vấn đềI. Cơ sở khoa học “Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai” Giáo dục Mầm Non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân, là ...
 • SKKN GDAN 4.5T-skkn-gdan-4-5t-9869412.html
  | 198 lượt tải | 1 file đính kèm
  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4 -5 I. Đặt vấn đề1. Cơ sở lý luậnÂm nhạc là một môn nghệ phản ánh thực hiện khách quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh .Nó nảy sinh từ quá trình ...